Camey Facebook
Camey Youtube
Camey Soundcloud
Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana, że:

 

Dane osobowe, to zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie fizycznej. Takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres, telefon.

Administratorem danych osobowych jest Maciej Sierakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Camey Records” z siedzibą w Modła 7a, 76-270 Ustka, NIP 784-145-43-93. Administratorem bezpieczeństwa informacji jest kontakt roger@camey.pl

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy lub w celu zawarcia umowy, a także w celu przestawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, jak również dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i są przetwarzane tak długo , jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu gdy zostanie wyrażony skuteczny sprzeciw Pana/Pani dotyczący ich przetwarzania lub innych działań ograniczających udzieloną zgodę , w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Camey Records w świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, dostawcom usług kurierskich lub pocztowych , firmom transportowym.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania , jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Udostępnione przez Pana/Panią dane nie będę podlegały profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ze względu na uzasadnione przez Pana/Panią potrzeby.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani , że przetwarzanie danych osobowych przez Camey Records narusza przepisy Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).

Aby zapewnić, iż Pana/Pani dane osobowe są aktualne i kompletne może być Pan/Pani poproszony o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych które są w posiadaniu Camey Records lub poinformowania Camey Records o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych.

Pod adresem roger@camey.pl może Pan/Pani zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych i Pana/Pani uprawnień.

 
Copyright © 2013 Camey Records
Camey Records
plain html
log.txt